Arginúzy

Text hesla

Arginúzy, gr. Arginusai, aj Arginúsai — tri ostrovčeky v Egejskom mori medzi ostrovom Lesbos a pobrežím Malej Ázie. Počas peloponézskej vojny v 406 pred n. l. tam aténske loďstvo porazilo Sparťanov. Pretože velitelia pre búrku nemohli pozbierať telá mŕtvych a zabezpečiť im pohreb, boli po návrate do Atén odsúdení na smrť a popravení. Jediný z prytanov, ktorý vystúpil proti nezákonnému odsúdeniu víťazných veliteľov, bol Sokrates.

Text hesla

Arginúzy, gr. Arginusai, aj Arginúsai — tri ostrovčeky v Egejskom mori medzi ostrovom Lesbos a pobrežím Malej Ázie. Počas peloponézskej vojny v 406 pred n. l. tam aténske loďstvo porazilo Sparťanov. Pretože velitelia pre búrku nemohli pozbierať telá mŕtvych a zabezpečiť im pohreb, boli po návrate do Atén odsúdení na smrť a popravení. Jediný z prytanov, ktorý vystúpil proti nezákonnému odsúdeniu víťazných veliteľov, bol Sokrates.

Zverejnené v auguste 1999.

citácia

Arginúzy [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2020-07-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/arginuzy