areopág

Text hesla

areopág [gr.] — štátny orgán rodovej aristokracie v starovekých Aténach. Jeho doživotnými členmi boli bývalí úradníci archonti, ktorí sa schádzali na rokovania na Areovom vŕšku (Areopág, gr. Areios Pagos – odtiaľ názov). Mali zákonodarnú a najvyššiu súdnu moc, volili úradníkov a kontrolovali ich činnosť. Postupne bola moc areopágu obmedzovaná v prospech zhromaždenia ľudu a ľudového súdu (Efialtés 462 pred n. l.), neskôr rozhodoval len o kriminálnych prípadoch.

Zverejnené v auguste 1999.

Areopág [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/areopag