Arduin Ivrejský

Text hesla

Arduin Ivrejský, okolo 955 – 1015 kláštor Fruttuaria — taliansky kráľ (od 1002). Od 990 vládol ako ivrejský markgróf, po smrti cisára Ota III. severotalianskou šľachtou zvolený za kráľa. Bol v trvalom spore s biskupmi a pápežom, stál na čele opozície proti rímsko-nemeckému kráľovi a neskoršiemu cisárovi Henrichovi II. Svätému, počas jeho 2. talianskej výpravy (1013) musel kapitulovať a uchýlil sa do kláštora.

Zverejnené v auguste 1999.

Arduin Ivrejský [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-25 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/arduin-ivrejsky