Árcole

Text hesla

Árcole [arko-] — obec v severových. Taliansku v kraji Benátsko juhovýchodne od Verony. V bitke pri Árcole 15. – 17. 11. 1796 porazili vojská Napoleona I. Bonaparta rakúsku armádu. Táto porážka urýchlila mierové rokovania (mier v Campoformiu).

Zverejnené v auguste 1999.

Árcole [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-10]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/arcole