arcivojvoda

Text hesla

arcivojvoda [gr. + slov.] — šľachtický titul udeľovaný pôvodne od pol. 14. stor. (oficiálne od 1453) rímsko-nemeckými cisármi rakúskym vojvodom, neskôr pragmatickou sankciou priznaný aj ďalším princom a princeznám habsburského rodu. Používal sa do zániku Rakúsko-Uhorska 1918.

Zverejnené v auguste 1999.

Arcivojvoda [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/arcivojvoda