archonti

Text hesla

archonti, gr. archontes, jednotné číslo archón — zbor deviatich úradníkov (gr. hoi ennea archontes) v antických Aténach, ktorí nahradili kráľovskú vládu. Pôvodne boli volení doživotne, neskôr na 10 rokov a napokon sa volili každoročne z najbohatších aristokratických rodín. Najvyššie stál archón eponymos (gr. archón epónymos, nazývaný tak až v rímskej dobe), podľa ktorého mena bol nazvaný rok jeho vlády. Archón kráľ (gr. archón basileus) mal na starosti náboženské úkony a archón polemarchos bol vrchným veliteľom ozbrojených síl. Šiesti archonti zákonodarcovia (gr. archontes thesmothetai) predsedali trestným súdom a mali na starosti zákonodarnú činnosť. Po skončení úradu podávali správu rade (bulé) a stávali sa doživotnými členmi areopágu.

Zverejnené v auguste 1999.

Archonti [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/archonti