Archidamos II.

Text hesla

Archidamos II., genitív Archidama, ? – 427 pred n. l. — spartský kráľ (od 469 pred n. l.) z rodu Eurypontovcov. Za jeho vlády postihlo Spartu zemetrasenie a následné povstanie otrokov (3. messénska vojna 464 pred n. l.). Po vypuknutí peloponézskej vojny pravidelne každý rok prenikol so spartským vojskom na územie Atiky a spustošil ho. Preto sa prvé obdobie (431 – 421 pred n. l.) peloponézskej vojny nazýva aj Archidamova vojna.

Zverejnené v auguste 1999.

Archidamos II. [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/archidamos-ii