Arár

Text hesla

Arár, vlastným menom Mustafá Vahbí at-Tall, 1897 Irbid – 1949 — jordánsky národný básnik. Pôsobil ako učiteľ, útočný publicista i ako vysoký administratívny činiteľ (1941 začas sekretár jordánskeho princa a šéf protokolu kráľovského dvora). Holdoval alkoholu, za svoj nespútaný život, neúprosnú politickú satiru a časté zmeny lojality bol viackrát vo väzení a v exile. Jeho autobiograficky ladená poézia je portrétom človeka pohŕdajúceho konvenciami tradičnej arabskej spoločnosti a zároveň básnickou kronikou spoločenského a politického života Jordánska v 1. pol. 20. stor. Oslavuje v nej víno ako symbol neviazanosti a slobody, čerkeské devy z údolia Vádí Sír a cigánske krásavice z Vádí Jábis. Súborné vydanie: Večery vo Vádí Jábis (Ašijját V. J., 1982), výber v anglickom preklade (R. L. Taylor: Mustapha’s Journey, 1988).

Zverejnené v auguste 1999.

Arár [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-03]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/arar