aranžmán

Text hesla

aranžmán [fr.], arrangement — usporiadanie, úprava;

hud. úprava hudobnej skladby pre rôzne inštrumentálne alebo vokálne skupiny s cieľom individuálne prispôsobiť aranžovaný materiál konkrétnemu interpretačnému aparátu a zvukovému a interpretačnému ideálu. Napr. špeciálne aranžmány pre orchester G. Millera, A. Mantovaniho ap.

Zverejnené v auguste 1999.

Aranžmán [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-05]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/aranzman