Arakčejev, Alexej Andrejevič

Text hesla

Arakčejev, Alexej Andrejevič, gróf, 4. 10. 1769 Novgorodská gubernia – 3. 5. 1834 Gruzino, Novgorodská gubernia — ruský generál a politik, od 1803 generálny inšpektor delostrelectva, 1808 – 10 minister vojny. R. 1815 – 25 ako obľúbenec cára Alexandra I. Pavloviča sústredil vo svojich rukách značnú moc. Jeho vláda, tzv. arakčejevčina, sa stala symbolom krajného policajného a vojenského despotizmu.

Zverejnené v auguste 1999.

Arakčejev, Alexej Andrejevič [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-21 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/arakcejev-alexej-andrejevic