Arakanské vrchy

Text hesla

Arakanské vrchy, barmsky Arakan Yoma, aj Rakhain Yoma — horská reťaz v juhozáp. časti Mjanmarska medzi pobrežím Bengálskeho zálivu a údolím rieky Iravadi. Najvyšší vrch Victoria (Victoria Taungdoik), 3 094 m n. m. Mladé pohorie vyvrásnené v alpskej orogenéze, budované kryštalickými prvohornými i druhohornými horninami a treťohornými usadenými horninami (kriedové vápence a pieskovce). Tvorí 900 km dlhú bariéru medzi Indiou a Mjanmarskom, zároveň je klimatickým predelom, zabraňuje prieniku monzúnových dažďov zo str. Mjanmarska.

Zverejnené v auguste 1999.

Arakanské vrchy [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-26]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/arakanske-vrchy