Aqtöbe

Text hesla

Aqtöbe [ak-], do 1999 zaužívaný názov Akťubinsk — mesto v severozáp. Kazachstane na ľavom brehu rieky Ilek (prítok Uralu), administratívne stredisko oblasti Aqtöbe; 398-tis. obyvateľov (2016). Založené 1869 ako vojenská pevnosť Ak-Tjube, od 1891 mesto. Veľké hospodárske a kultúrne stredisko severozáp. Kazachstanu. Priemysel potravinársky (mliekarne, mlyny, spracúvanie mäsa), nábytkársky, textilný, obuvnícky, výroba ferozliatin, röntgenových prístrojov a stavebných materiálov, ťažba chromitov. Neďaleko mesta chemický kombinát s výrobou priemyselných. hnojív a kyselín. Cestný uzol na železničnej trati Orenburg – Taškent; letisko. Vysoké školy, divadlá, múzeá.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 5. októbra 2016.

Aqtöbe [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/aqtobe