Aqtaw

Text hesla

Aqtaw [aktaú], 1964 – 91 Ševčenko — prístavné mesto v Kazachstane na vých. pobreží Kaspického mora, administratívne stredisko oblasti Mangyšlak (Mangystau); 183-tis. obyvateľov (2016). Vzniklo 1963 v súvislosti s objavením ropy v ložiskách na polostrove Mangyšlak. Priemysel ťažobný (ropa a zemný plyn), chemický (výroba plastov). Vývoz ropy. R. 1973 – 99 tam bola v prevádzke jadrová elektráreň, ktorá umožňovala odsoľovanie vody.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 5. októbra 2016.

Aqtaw [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-15 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/aqtaw