Apusenské vrchy

Text hesla

Apusenské vrchy, rum. Munţii Apuseni — skupina pohorí v severozáp. Rumunsku, súčasť Rumunských Západných Karpát. Najvyššie Bihorské vrchy, najvyšší vrch Curcubăta (1 849 m n. m.). Zalesnené.

Zverejnené v auguste 1999.

Apusenské vrchy [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-28]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/apusenske-vrchy