Apuleius

Text hesla

Apuleius [-jus], Lucius Apuleius z Madaury, okolo 125 Madaura – po roku 170 Kartágo — rímsky spisovateľ pôvodom zo severnej Afriky. Predstaviteľ kvetnatého štýlu tzv. druhej sofistiky. Jeho bohatá grécka i latinská tvorba sa zväčša nezachovala. Dielo Apológia je súdnou sebaobhajobou proti žalobe pre použitie mágie pri ženbe s bohatou vdovou. Apuleiovým najvýznamnejším románom sú Premeny čiže Zlatý somár (Metamorphoses sive Asinus aureus, slov. Viera Bunčáková, 1962) o dobrodružstvách korintského mladíka Lucia, ktorý sa chcel dať premeniť na vtáka, ale omylom sa zmenil na somára, ľudskú podobu mu vrátila až bohyňa Izis. Súčasťou románu je aj rozprávka Amor a Psycha.

Zverejnené v auguste 1999.

Apuleius [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-02]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/apuleius