Aprílová revolúcia

Text hesla

Aprílová revolúcia — ozbrojený demokratizačný prevrat v Portugalsku, ktorý vypukol 25. 4. 1974. Bol vedený jednotkami portugalskej armády na čele s Hnutím ozbrojených síl (Movimento das Forças Armadas, MFA). Na pozadí takmer 20 rokov trvajúcej koloniálnej vojny, bezvýchodiskových vnútorných pomerov a medzinárodnej izolácie bolo jeho hlavnými cieľmi odstránenie autoritatívneho režimu M. Caetana a riešenie koloniálnej otázky. Po úspešnej revolúcii nastúpilo Portugalsko cestu pluralitnej demokracie.

Zverejnené v auguste 1999.

Aprílová revolúcia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/aprilova-revolucia