Apoštolské konštitúcie

Text hesla

Apoštolské konštitúcie, lat. Constitutiones Apostolorum — zbierka cirkevných zákonov od neznámeho autora napísaná v gréčtine vo 4. stor. v Sýrii. Skladá sa z ôsmich kníh: prvých šesť obsahuje predpisy cirkevnej disciplíny, siedma kniha je napísaná na podklade Didaché (Učenie 12 apoštolov), ôsma kniha predstavuje významnú liturgicko-právnickú zbierku staroveku.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 4. mája 2018.

Apoštolské konštitúcie [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-21 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/apostolske-konstitucie