Apolín, Stanislav

Text hesla

Apolín, Stanislav, 20. 2. 1931 Seč, okres Plzeň-juh – 24. 9. 2010 Praha — český violončelista. R. 1949 – 53 študoval na JAMU v Brne u Václava Černého (*1900, †1982). R. 1954 – 62 člen Klavírneho tria (pôvodne Smetanovo trio), 1962 – 65 pedagóg na konzervatóriu v Prahe, 1968 – 70 na JAMU v Brne, 1970 – 72 na hudobnej akadémii v Belehrade, 1972 – 96 na konzervatóriu v Luzerne. Vystupoval na mnohých koncertoch doma i v zahraničí.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 8. novembra 2017.

Apolín, Stanislav [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-17 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/apolin-stanislav