apofýza

Text hesla

apofýza [gr.] —

1. geol. výbežok veľkého abysálneho telesa (→ batolit, plutón), ktorý je väčší ako žila. Apofýza je tvorená tou istou alebo podobnou vyvretou horninou (napr. žula) ako veľké abysálne teleso. Elipsovitá alebo kruhovitá apofýza sa nazýva peň;

2. zool. pri hmyze dutá preliačina alebo vydutina integumentu (pokryvu tela).

Zverejnené v auguste 1999.

Apofýza [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-11-30]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/apofyza