apanáž

Text hesla

apanáž [fr.] —

1. dôchodok vyplácaný v panovníckych a šľachtických rodinách členom, ktorí nemajú podiel na priamom výnose z rodinných majetkov;

2. bezprácny dôchodok vo forme pravidelných príspevkov na úhradu osobných potrieb; → appanagium.

Text hesla

apanáž [fr.] —

1. dôchodok vyplácaný v panovníckych a šľachtických rodinách členom, ktorí nemajú podiel na priamom výnose z rodinných majetkov;

2. bezprácny dôchodok vo forme pravidelných príspevkov na úhradu osobných potrieb; → appanagium.

Zverejnené v auguste 1999.

Apanáž [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-08-16]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/apanaz