Antipatros

Text hesla

Antipatros, genitív Antipatra, asi 400 pred n. l. – 319 pred n. l. — macedónsky vojvodca slúžiaci Filipovi II. Macedónskemu i Alexandrovi III. Veľkému, ktorý ho vymenoval počas svojej výpravy za správcu Macedónie a Grécka. Po Alexandrovej smrti potlačil v tzv. lamijskej vojne (322 pred n. l.) povstanie gréckych miest, ktorých vojsko porazil pri Krannóne. Po Perdikkovej smrti sa stal regentom Alexandrovho syna. Za svojho nástupcu určil svojho druha Polyperchonta, ale vlády nad Macedóniou a Gréckom sa zmocnil jeho syn Kassandros.

Zverejnené v auguste 1999.

Antipatros [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-22 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/antipatros