Antinoos

Popis ilustrácie

Fragment busty Antinooa, okolo 130 – 38, Metropolitné múzeum umenia, New York

Text hesla

Antinoos, genitív Antinoa, okolo 110 Claudiopolis (dnes Bolu, Turecko) – 130 Egypt — mládenec pochádzajúci z maloázijskej Bitýnie, obľúbenec cisára Hadriána. Keď ho 130 n. l. sprevádzal na ceste po Egypte, utopil sa v Níle. R. 132 založil Hadrián v strednom Egypte na jeho počesť mesto nazvané podľa neho Antinoupolis (starogr. Antinoú polis = Antinoovo mesto), nechal ho zbožštiť a postavil mu chrám. Zachovalo sa veľké množstvo jeho sôch, ktoré sú prejavom klasicizmu 1. polovice 2. stor. n. l.

Zverejnené v auguste 1999.

Antinoos [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/antinoos