Antilský prúd

Text hesla

Antilský prúd — povrchový prúd v záp. časti Atlantického oceána, pokračovanie Severného rovníkového prúdu. Pohybuje sa vých. od Antíl a Bahám a spája sa s Golfským prúdom. Teplota vody 25 – 28 °C, rýchlosť 25 – 50 cm/s.

Text hesla

Antilský prúd — povrchový prúd v záp. časti Atlantického oceána, pokračovanie Severného rovníkového prúdu. Pohybuje sa vých. od Antíl a Bahám a spája sa s Golfským prúdom. Teplota vody 25 – 28 °C, rýchlosť 25 – 50 cm/s.

Zverejnené v auguste 1999.

citácia

Antilský prúd [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-01-17]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/antilsky-prud