Antigonos III. Dósón

Text hesla

Antigonos III. Dósón, 263 pred n. l. – 221 pred n. l. — macedónsky kráľ od 227 pred n. l. (spočiatku od 229 pred n. l. správca ríše namiesto nedospelého Filipa V.), syn Démétria z Kyrény. Hneď po nástupe na trón musel bojovať s Ilýrmi, stratil Tesáliu a Atény, ale čoskoro ich znova pripojil k Macedónii. Vodca Achájskeho spolku Aratos zo Sikyónu ho povolal na pomoc v boji proti spartskému kráľovi Kleomenovi III. Spojil štáty stredného Grécka a na Peloponéze a vytvoril rozsiahlu symachiu (vojensko-politický spolok). R. 222 pred n. l. porazil severopeloponézske mestské štáty Tegeu a Mantineiu, následne (podľa niektorých zdrojov 221 pred n. l.) v bitke pri Sellasii aj Spartu, ktorú tiež pripojil k spolku, čím na dve desaťročia zabezpečil hegemóniu Macedónie v Grécku.

Zverejnené v auguste 1999.

Antigonos III. Dósón [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-29]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/antigonos-iii-doson