anthem

Text hesla

anthem [antem, aj ensem; gr. > angl.] — zborová bohoslužobná skladba v anglikánskej cirkvi. K jej najvýznamnejším skladateľom patrili H. Purcell a G. F. Händel.

Zverejnené v auguste 1999.

Anthem [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/anthem