Antheil, George

Text hesla

Antheil [ensil], George, 8. 7. 1900 Trenton, New Jersey – 12. 2. 1959 New York — americký skladateľ a klavirista. Študoval vo Philadelphii u C. Sternberga a E. Blocha. Jeho rané diela sú ovplyvnené radikálnou európskou avantgardou, talianskym futurizmom, experimentoval s mechanickými nástrojmi a nehudobnými zvukmi (klaksóny, sirény), s hudbou I. Stravinského a s džezom. Džezové rytmické prvky hrali neskôr veľkú úlohu pri vytváraní vlastného kompozičného, ako aj interpretačného štýlu. Po 1. svet. vojne ním vzbudzoval pozornosť na koncertoch v Európe (napr. Airplane Sonata, 1921). Autor opier Transatlantic (1930), Helen Reiter (1931), The Rascal (1948), baletov Ballet mécanique (1924), FlightIvan the Terrible (1930), Dreams (1935), filmovej hudby, 7 symfónií a i. Vydal autobiografiu Enfant terrible hudby (Bad Boy of Music, 1945).

Zverejnené v auguste 1999.

Antheil, George [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-04]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/antheil-george