Antar ibn Šaddád

Text hesla

Antar ibn Šaddád, asi 525 Nadžd, dnes Saudská Arábia – asi 615 — arabský predislamský básnik a hrdina. Jeho otec pochádzal z významného kmeňa Abs, matka čierna otrokyňa. Pripisujú sa mu stovky veršov, jeho hlavným dielom bola mu’allaka (óda). Jeho dobrodružný život dal podnet na vznik ľudového rytierskeho románu Sírat Antar (asi 12. stor.), v ktorom Antar symbolizuje beduínske cnosti, najmä statočnosť a hrdinstvo.

Zverejnené v auguste 1999.

Antar ibn Šaddád [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/antar-ibn-saddad