Antal, István

Text hesla

Antal, István, 27. 1. 1909 Budapešť – 25. 9. 1978 tamže — maďarský klavirista. Študoval v Budapešti, vo Viedni a v Berlíne. Pedagóg na Hudobnej akadémii F. Liszta v Budapešti. Rozvinul bohatú medzinárodnú koncertnú činnosť, premiérový interpret početných diel maďarských skladateľov.

Zverejnené v auguste 1999.

Antal, István [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/antal-istvan