Ansermet, Ernest

Text hesla

Ansermet [-me], Ernest, 11. 11. 1883 Vevey – 20. 2. 1969 Ženeva — švajčiarsky dirigent a skladateľ. Pôvodne profesor matematiky. Dirigovanie študoval krátko v Berlíne u F. Mottla a A. Nikischa, skladbu v Lausanne u E. Blocha. R. 1911 začal dirigovať promenádne koncerty v Montreux. Zásluhou I. Stravinského sa 1915 stal dirigentom Ďagilevovho baletného súboru Ballets Russes, 1918 založil a do 1967 viedol Orchestre de la Suise romande v Ženeve. Významný interpret hudby I. Stravinského, C. Debussyho, F. Martina, A. Honeggera, M. Ravela a i. Autor piesní a orchestrálnych skladieb a početných inštrumentácií cudzích skladieb, napr. 6 Epigrafov C. Debussyho a i.

Zverejnené v auguste 1999.

Ansermet, Ernest [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/ansermet-ernest