Ansárí, Abú Ismá’íl Abdulláh ibn Muhammad Haráví

Text hesla

Ansárí, Abú Ismá’íl Abdulláh ibn Muhammad Haráví, 1006 Herát – 1088 — perzský mystický básnik. Písal v herátskom dialekte perzštiny a v arabčine, z ktorej aj prekladal. Autor prvých náboženských traktátov (risály) v rýmovanej próze. Jeho oduševnené a melodické Modlitby (Munádžát) ovplyvnili Sa’diho. Ako prvý stvárnil vo forme mysticko-didaktického románu príbeh Júsufa a Zalíchy, ktorý sa na Blízkom východe tešil mimoriadnej obľube.

Zverejnené v auguste 1999.

Ansárí, Abú Ismá’íl Abdulláh ibn Muhammad Haráví [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/ansari-abu-ismail-abdullah-ibn-muhammad-haravi