Anna Stuartová

Text hesla

Anna Stuartová, 6. 2. 1665 Londýn – 1. 8. 1714 Kensington, Londýn — anglická a škótska kráľovná (od 1702, od 1707 Veľkej Británie), dcéra Jakuba II. a Anny Hydovej (*1637, †1671), manželka Juraja Dánskeho (*1653, †1708). Počas Slávnej revolúcie 1688 podporovala Viliama III. Oranžského. Za jej vlády prebiehala vojna o španielske dedičstvo a vnútropolitický zápas medzi whigovcami a toryovcami. Anna Stuartová odmietala stratégiu toryovcov, ktorí chceli ťažisko bojov preniesť na more, kým whigovci uprednostňovali boj na pevnine. Predlžovanie vojny viedlo k rastu nespokojnosti, 1713 bol uzatvorený Utrechtský mier. Za jej vlády bol 1707 zlúčený anglický a škótsky parlament a bolo vytvorené Kráľovstvo Veľkej Británie.

Zverejnené v auguste 1999.

Anna Stuartová [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-25 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/anna-stuartova