Anna Savojská

Text hesla

Anna Savojská, 14. stor. — byzantská cisárovná, manželka Andronika III. Palaiologa, 1341 – 47 regentka neplnoletého syna Jána V. Palaiologa. Spolu s konštantínopolským patriarchom Jánom Kalekom iniciovala 1341 synodu, ktorá spochybnila Palamovo učenie (ako jednu z doktrín ortodoxnej cirkvi) a hésychazmus. Stála na čele opozície proti Jánovi VI. Kantakuzenovi.

Zverejnené v auguste 1999.

Anna Savojská [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-25 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/anna-savojska