Anna Klévska

Text hesla

Anna Klévska, 22. 9. 1515 – 28. 7. 1557 Chelsea, Londýn — štvrtá manželka Henricha VIII. Sobáš sa konal 1540 z politických príčin (podpora protestantizmu, protiváha nebezpečenstvu aliancie medzi Francúzskom a Svätou rímskou ríšou nemeckého národa). Po polroku sa s ňou dal rozviesť, pretože nebola pekná ani vzdelaná. Ako odškodné dostávala doživotnú rentu.

Zverejnené v auguste 1999.

Anna Klévska [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/anna-klevska