Aniba

Text hesla

Aniba, egypt. Miam — archeologická lokalita na záp. brehu Nílu asi 230 km južne od Asuánu. Nachádzajú sa tu zvyšky mohutnej pevnosti zo Strednej ríše, chrám boha Hora z Aniby dal postaviť zrejme Thutmose III. z 18. dynastie. V období Novej ríše bola Aniba administratívnym centrom egyptského miestokráľa (tzv. kráľovského syna z Kuše) pre správu území južne od Asuánu. V okolí sa nachádzajú pohrebiská s početnými hrobkami.

Zverejnené v auguste 1999.

Aniba [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-17 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/aniba