anhemitónický

Text hesla

anhemitónický [gr. + gr. + gr. > tal.] — hud. bezpoltónový. Anhemitónická stupnica, resp. hudba, nemá poltónové intervaly (napr. niektoré typy pentatoniky, celotónová stupnica).

Zverejnené v auguste 1999.

Anhemitónický [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/anhemitonicky