Angren

Text hesla

Angren, bývalý Angrenšachtstroj — mesto v Uzbekistane v Taškentskej oblasti na odbočke železničnej trate z Taškentu v doline rieky Angren; 175-tis. obyvateľov (2014). Stredisko ťažby uhlia, výroba cementu, prefabrikátov, gumársky a potravinársky priemysel. Tepelná elektráreň.

Vzniklo 1946 spojením viacerých osád, 1956 premiestnené asi 8 km na juhozápad na súčasné miesto z dôvodu banskej ťažby. Po rozpade ZSSR mesto opustila veľká časť obyvateľstva. Pedagogický inštitút, fakulta taškentskej polytechniky. Historicko-vlastivedné múzeum.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 13. septembra 2016.

Angren [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-17 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/angren