Anglovia

Text hesla

Anglovia — príslušníci starogermánskeho kmeňa sídliaceho pôvodne v Šlezvicku-Holštajnsku, prvýkrát ich spomína Tacitus v 1. stor. Do polovice 5. stor. sa väčšina z nich presídlila na územie dnešného Anglicka, kde vytvorili kráľovstvá Mercia, Northumbria a East Anglia (Vých. Anglicko).

Zverejnené v auguste 1999.

Anglovia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/anglovia