anglosaské kráľovstvá

Text hesla

anglosaské kráľovstvá — súhrnné označenie siedmich historických štátnych celkov nazývných aj Heptarchia. Vznikali od konca 5. stor. v Anglicku po príchode germánskych kmeňov Anglov, Sasov a Jutov. Sasi založili Wessex (kráľovstvo záp. Sasov), Sussex (juž. Sasov) a Essex (vých. Sasov), Juti Kent a Anglovia Merciu, Northumbriu a East Angliu (Vých. Anglicko). Jednotlivé kráľovstvá stáli striedavo na čele politického a kultúrneho vývoja. Od začiatku 9. stor. sa usilovali o politickú hegemóniu králi Wessexu, ktorých 829 zjednotil Egbert a nazval sa kráľom Anglicka. R. 874 všetky kráľovstvá dobyli Dáni, Wessex 878. Po porážke Dánov boli anglosaské kráľovstvá zjednotené v 9. – 10. stor. kráľmi Wessexu.

Zverejnené v auguste 1999.

Anglosaské kráľovstvá [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/anglosaske-kralovstva