Anglosasi

Text hesla

Anglosasi — spoločné označenie (používané od 775) germánskych kmeňov Anglov, Sasov a Jutov, ktorí sa vysťahovali z pevniny okolo 5. – 6. stor., zatlačili pôvodné keltské obyvateľstvo a založili anglosaské kráľovstvá. Prostredníctvom írsko-škótskej a rímskej misie prijali kresťanstvo. V 9. stor. zjednotení kráľmi Wessexu, od polovice 9. stor. pod silným vplyvom Dánov, 1066 podrobení Normanmi, ktorí postupne Anglosasov asimilovali.

Zverejnené v auguste 1999.

Anglosasi [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/anglosasi