Anglo-egyptské kondomínium

Text hesla

Anglo-egyptské kondomínium — oficiálny názov anglo-egyptského Sudánu 1899 – 1955. Spojená britsko-egyptská vláda bola vytvorená kondominiálnou dohodou z 19. 1. a 10. 7. 1899 a existovala až do vzniku nezávislej republiky Sudán (1. 1. 1956). Bola doplnená zmluvou z 1953 obsahujúcou postupnosť krokov vedúcich k dosiahnutiu nezávislosti. Na čele kondomínia stál generálny guvernér vymenovaný na britské odporúčanie egyptským chedívom. V skutočnosti všetka moc vrátane ostatných miest v štátnej správe patrila Britom, guvernér mal zvrchované právomoci.

Zverejnené v auguste 1999.

Anglo-egyptské kondomínium [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/anglo-egyptske-kondominium