anglikánska chrámová hudba

Text hesla

anglikánska chrámová hudba — osobitý druh chrámovej hudby, ktorý sa začal postupne vyvíjať okolo 1530 po vzniku anglikánskej cirkvi. Základom anglikánskej chrámovej hudby je spev žalmov v anglickom jazyku spravidla v štvorhlasnej úprave a v dôslednej metrickej rytmike. Novými formami sa stali spevy anglikánskych ranných a večerných bohoslužieb (service) a anthemy.

Zverejnené v auguste 1999.

Anglikánska chrámová hudba [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/anglikanska-chramova-hudba