anglický roh

Popis ilustrácie

Anglický roh

Text hesla

anglický roh — altový hoboj v ladení F. Ako nástroj symfonického orchestra vznikol v 1. polovici 18. stor. z oboe da caccia. Hrací systém má ako hoboj; písaný rozsah (b) hf 3 znie o kvintu nižšie (es) eb2.

Zverejnené v auguste 1999.

Anglický roh [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-15 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/anglicky-roh