anglicko-španielska vojna

Text hesla

anglicko-španielska vojna — vyvrcholenie konfliktov medzi alžbetínskym Anglickom a habsburským Španielskom 1587 – 1604 (obchodná rivalita a anglická pomoc nizozemskej revolúcii, poprava škótskej kráľovnej Márie Stuartovej). R. 1587 zaútočil F. Drake na španielske loďstvo v prístave Cádiz a zničil 30 lodí, pri pokuse o inváziu do Anglicka 1588 bola španielska Armada porazená. Na čele anglickej flotily boli admirál Howard z Effinghamu (*1536, †1624), viceadmirál F. Drake, M. Frobisher a W. Raleigh. Španieli podporovali katolícke povstanie v Severnom Írsku 1592 – 1603. Anglický pokus o odtrhnutie Portugalska od Španielska 1589 zlyhal. R. 1596 Howard z Effinghamu a Robert Devereux, gróf z Essexu (*1567, †1601), vyplienili Cádiz a potopili asi 40 španielskych lodí. Španieli sa 1601 pokúsili spojiť s írskymi rebelmi, ale pri Kinsale boli porazení. Mierom, ktorý bol uzatvorený po nástupe Jakuba I., sa Anglicko zaviazalo nepodporovať Nizozemsko.

Zverejnené v auguste 1999.

Anglicko-španielska vojna [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/anglicko-spanielska-vojna