anglicko-nizozemské vojny

Text hesla

anglicko-nizozemské vojny — tri vojny medzi Anglickom a Nizozemskom o prvenstvo na mori a vedúce postavenie v obchode. V prvej vojne 1652 – 54 bojovalo Nizozemsko proti novej anglickej obchodnej politike obmedzujúcej obchod; Anglicko, ktorého ľodstvo viedli admirál R. Blake a G. Monck, obhájilo zásady obsiahnuté v zákone o plavbe (Navigation Act, 1650 – 51). Druhá vojna 1664 – 67 bola motivovaná koloniálnymi spormi. Začala sa dobytím Nového Amsterdamu (dnešný New York) Angličanmi, ktorí zabrali aj New Jersey a Delaware; mier podpísaný 31. 7. 1667 v Brede. V tretej vojne 1672 – 78 bojovalo i Francúzsko. Anglicko, kde bola vojna veľmi nepopulárna, prešlo na stranu Nizozemska, ktoré už veľmocenské postavenie stratilo, a uzavrelo s ním 19. 2. 1674 separátny mier vo Westminstri, aby zabránilo jeho úplnej porážke Francúzmi.

Zverejnené v auguste 1999.

Anglicko-nizozemské vojny [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-17 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/anglicko-nizozemske-vojny