anglická občianska vojna

Text hesla

anglická občianska vojna — ozbrojený konflikt medzi anglickým kráľom Karolom I. a parlamentom prebiehajúci v troch etapách (1642 – 46, 1647 – 48, 1649 – 51). Vznikol z politických a náboženských motívov a zároveň ako dôsledok kulminácie anglicko-írsko-škótskych problémov v situácii nedostatočne rozvinutých demokratických inštitúcií a mechanizmov, pričom sociálno-ekonomické podmienky zohrávali len podradnú úlohu. Po nevydarenom pokuse zatknúť vodcov parlamentu na čele s J. Pymom začal Karol I. zhromažďovať vojsko. Prvá bitka pri Edghille sa skončila nerozhodne. R. 1642 – 43 prevaha kráľovej strany vyplývajúca z podpory šľachty, cirkvi, vojenskej prevahy a lepšieho velenia, hospodárskeho a finančného zabezpečenia. R. 1643 – 44 O. Cromwell (po Pymovej smrti nový vodca) vybudoval dobrovoľnícku jazdu zloženú zo slobodných sedliakov, ktorá sa stala jadrom profesionálnej armády nového typu, velitelia Thomas Fairfax (*1612, †1671) a O. Cromwell. Po víťazstve 1644 pri Marston Moore sa posilnila pozícia independentov a zvýšilo sa napätie s presbyteriánmi, ktorí považovali vojnu za skončenú a chceli s kráľom rokovať. V bitke pri Nasebe 14. 6. 1645 bolo kráľovské vojsko na hlavu porazené. Po dobytí Oxfordu (sídlo kráľa) Karol I. 1647 utiekol do Škótska, čím sa začalo druhé obdobie občianskej vojny, v ktorom na strane kráľa bojovali i Škóti. V auguste 1648 O. Cromwell zvíťazil pri Prestone. Kráľ uzavrel tajnú dohodu s presbyteriánskou parlamentnou väčšinou. Independenti zajali kráľa, uväznili ho a po vstupe armády do Londýna sa zmocnili parlamentu, ktorý redukovaný na sto poslancov dostal názov Kusý parlament (Rump). Kráľa postavili pred súd, 30. 1. 1649 ho popravili, 19. 5. bolo proklamované vytvorenie republiky na čele so štátnou radou, vedúcu úlohu zohrával O. Cromwell. V treťom období (1649 – 51) Cromwellova armáda znovu dobyla Írsko (prvá anglická kolónia) a porazila Škótsko. Počas prvej anglicko-nizozemskej vojny a vnútropolitickej krízy O. Cromwell 1653 rozohnal Kusý parlament a vyhlásil sa za lorda protektora.

Zverejnené v auguste 1999.

Anglická občianska vojna [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/anglicka-obcianska-vojna