anglaise

Text hesla

anglaise [-gléz; fr.], angl. tanec —

1. názov tanca z 18. stor. na Britských ostrovoch, neskôr rýchly reťazový tanec v 2/4 takte;

2. figúra vo štvorylke (chaine anglaise).

Zverejnené v auguste 1999.

Anglaise [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-21 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/anglaise