Angevinská ríša

Text hesla

Angevinská ríša [anžven-] — novoveké označenie ríše zdedenej anglickým kráľom Henrichom II. Plantagenetom po otcovi (Anjou, Maine, Touraine, Normandia) a matke (Anglicko, Bretónsko) a získanej sobášom s Eleonórou Akvitánskou (Akvitánia, Gaskonsko). V 1. pol. 12. stor. najmocnejší politický útvar v Európe. Vo vojne s Filipom II. Augustom 1204 – 06 stratil Ján I. Bezzemok dedičné dŕžavy Plantagenetovcov severne od Loiry (Normandiu, Anjou, Maine a časť Poitou) a v storočnej vojne (1337 – 1453) prišlo Anglicko aj o ostatné dŕžavy vo Francúzsku okrem mesta Calais, ktoré bolo anglické až do 1558.

Zverejnené v auguste 1999.

Angevinská ríša [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/angevinska-risa