Anger, Mořic Stanislav

Text hesla

Anger, Mořic Stanislav, 12. 3. 1844 Sušice, okres Klatovy – 2. 8. 1905 Praha — český dirigent a skladateľ. Študoval v Prahe a vo Viedni; dirigent v Plzni, v Salzburgu, v Komornej opere vo Viedni, v Olomouci, od 1881 až do smrti druhý dirigent v Národnom divadle v Prahe. Skladateľ operiet, baletov, chrámových skladieb, piesní a i.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 15. októbra 2017.

Anger, Mořic Stanislav [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/anger-moric-stanislav