Angelár

Text hesla

Angelár, sv., lat. Angelarios, ? – asi 886 — žiak a pokračovateľ diela sv. Cyrila (Konštantína) a sv. Metoda, jeden zo sedempočetníkov. Po vyhnaní z Veľkej Moravy (asi 886) prišiel spolu s Klimentom (Kliment Ochridský) a Naumom (Naum Ochridský) cez Belehrad do Bulharska, na dvor kniežaťa Borisa I. Zomrel pravdepodobne v bulharskom meste Preslav.

Zverejnené v auguste 1999.

Angelár [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/angelar