Anerio, Felice

Text hesla

Anerio, Felice, asi 1560 Rím – 26. al. 27. 9. 1614 tamže — taliansky skladateľ, kňaz (1607), brat G. F. Aneria. Spolu s ním predstaviteľ rímskej školy. Pôvodne spevák v kostolných zboroch v Ríme, od 1585 učiteľ hudby, neskôr nástupca G. P. Palestrinu v pápežskej kapele. R. 1614 spolu s Francescom Surianom (*1549, †1621) uskutočnil reformu graduálu, pripraviac tzv. mediciovskú edíciu graduálu, Editio Medicaea.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 4. novembra 2017.

Anerio, Felice [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-21 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/anerio-felice